Struktura

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu w roku 2012 przedstawia się w następujący sposób:

Dyrektor 1 etat
Starszy instruktor 1 etat
Operator urządzeń technicznych 1 etat
Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej umowa-zlecenie
Instruktor pracowni plastycznej umowa-zlecenie
Instruktor pracowni fotograficznej umowa-zlecenie
Instruktor muzyczny zespołu Uniwersal Band z Zakrzowa umowa o dzieło
Instruktor tańca towarzyskiego instruktor samodzielny
Instruktor tańca jazzowego i dowolnego instruktor samodzielny
Instruktor hip hop-u instruktor samodzielny
Aerobik instruktor samodzielny
Instruktor Bushi Ryu instruktor samodzielny
Instruktor zespołu folklorystycznego Echo Doliny z Biadolin Radłowskich umowa-zlecenie
Instruktor zespołu folklorystycznego Młodzi Grabnianie z Grabna umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Zakrzowie umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Łukanowicach umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Biadolinach Radłowskich umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Sukmaniu umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Dębinie Łętowskiej umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Więckowicach umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Wielkiej Wsi umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Milówce umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Łoponiu umowa-zlecenie
Kierownik świetlicy w Dębinie Zakrzowskiej umowa-zlecenie
Instruktor zespołu obrzędowego w Dębinie Zakrzowskiej. umowa-zlecenie