O GOKu

Trochę historii:

 • GOK powstał w 1973 roku Uchwała nr.III/20/73 Gminnej Rady Narodowej w Wojniczu z dnia 30 kwietnia.
 • Pierwszą siedzibą GOK był stary budynek remizy OSP w Wojniczu przy ulicy Długiej.
 • W okresie budowy Domu Grodzkiego GOK miał siedzibę w budynku Olimpii Wojnicz następnie: w domu ludowym w Zakrzowie, w piwnicach pałacu Dąbskich w parku.
 • Od 11 listpoada 1989 roku siedzibą GOK do dnia dzisiejszego jest budynek KINA Wawel w Wojniczu ul. Rynek 13.

 

Ludzie i baza lokalowa:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Jarosław Bujak.
Starszy instruktor – Tadeusz Apryjas
operator urządzeń technicznych/kinooperator - Radek Jawornik

Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu obejmuje swoją działalnością 12.500 mieszkańców gminy Wojnicz z czego ponad trzy tysiące to mieszkańcy samego Wojnicza. Bazę lokalową stanowi budynek kina Wawel. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: sala widowiskowa na 112 miejsc, sala projekcyjna filmów, poczekalnia, biuro, korytarz oraz pomieszczenia sanitarne. Oprócz budynku kina Gminny Ośrodek Kultury do prowadzenia swoich zadań statutowych korzysta z pomieszczeń:

 • Domu Grodzkiego – sali tanecznej, pracowni fotograficznej, pracowni plastycznej;
 • sali wystawowej TPZW mieszczącej się w Izbie Regionalnej;
 • w starej szkole podstawowej – sala do nauki języka angielskiego;
 • świetlice wiejskie na terenie gminy Wojnicz;

 

Kapele:

Ze wsparcia GOK-u korzystało wiele zespołów muzycznych. Niektórzy z nich tylko korzystali z pomieszczeń na próby swoich kapeli, niektórzy stawiali tu pierwsze kroki. Wśród nich można wymienić między innymi:

 • ZIYO
 • ACRON
 • FILUTER
 • OTTWAILER
 • SHIRE
 • CAVE
 • TOY
 • SIEDEM
 • MAGDA PIWOWARCZYK

 

Adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu
Rynek 13
32-830 Wojnicz
TEL/FAX 014/679-00-01

NIP 873-28-59-890
KONTO BSR o/ Wojnicz 19-85890006-0010-0000-0273-0001