Świetlice

W roku bieżącym prowadzone są następujące świetlice: 

 • Świetlica wiejska w Sukmaniu
 • Świetlica wiejska w Milówce
 • Świetlica wiejska w Łoponiu
 • Świetlica wiejska w Grabnie
 • Świetlica wiejska w Biadolinach
 • Świetlica wiejska w Zakrzowie
 • Świetlica wiejska w Łukanowicach
 • Świetlica wiejska w Ispie
 • Świetlica wiejska w Więckowicach
 • Świetlica wiejska w Dębinie Zakrzowskiej
 • Świetlica wiejska w Dębinie Łętowskiej
 • Świetlica wiejska w Wielkiej Wsi