Fotum

FOTOKLUB WOJNICZ fotum@fotum.org
www.fotum.org

 

Pracownia fotograficzna „Fotum”, powstała w 2000 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu. Pomysłodawcą powstania pracowni był Krzysztof Stós wraz z dyrektorem GOK-u Stefanem Wełna. Funkcja instruktora została powierzona Krzysztofowi Stós. Na pierwszą siedzibę grupy została zaadaptowana mała salka na poddaszu Domu Grodzkiego. Sala wyposażona była tylko w podstawowy sprzęt do nauki fotografii.

Na początku swojej działalności grupa liczyła dwanaście początkujących młodych osób, już po roku odbyła się ich pierwsza wystawa o tytule „Coś tam, Coś tam” w sali wystawowej TPZW w Wojniczu. Zdjęcia powstawały w skromnych warunkach, jednak pomimo tego nie wpłynęło to ujemnie na poziom prezentowanych prac. Ekspozycja odbiła się szerokim echem wśród społeczności lokalnej, co pozytywnie wpłynęło na rozwój tej dziedziny sztuki w naszej Gminie. Zaowocowało to również większym budżetem na działalność pracowni fotografii – grupa otrzymała nową większą pracownię zakupiono także dodatkowy sprzęt. Dzięki temu większa liczba osób mogła pracować jednocześnie w lepszych warunkach.

Następna wystawa odbyła się w 2002 roku i nosiła tytuł „Kontrast”, który wskazywał na różnorodność technik oraz tematyki prezentowanych prac. Autorzy nie tylko pozostali wierni fotografii, ale i wzbogacili ją o nowe i ciekawe dzieła. Fotografie te, obok oryginalności, wskazują na wielką wrażliwość autorów i obnażają przed oczami widza świat pełen wewnętrznego piękna. W aranżacji zostały wykorzystane eksponaty z Izby Regionalnej, które wpłynęły na specyficzny klimat wystawy.

Kolejny rok działalności Pracowni Fotografii Fotum zaowocował wystawą pt.: „Estetyka Cienia”. Wystawa bardziej autorska niż poprzednie wskazała na indywidualny i bardziej osobisty sposób widzenia u młodych twórców sztuki fotograficznej. Wydaje się, że każdy z autorów odnalazł kierunek, w którym chce podążać przez wizualny świat sztuki. Elementy własnych przeżyć zawarte w prezentowanych pracach wskazywały na odrębność postrzegania tego co nas otacza. Do przedstawienia zdjęć wykorzystane zostały elementy drewniane i kartonowe, które nadały ekspozycji surowy wyraz. Podkreśliło to jej przestrzenny, wyjątkowy i wręcz magiczny charakter. Po zapoznaniu się z podstawowymi technikami fotograficznymi autorzy pokazali, że poszukują czegoś co wykracza poza standardy postrzegania otaczającej nas rzeczywistości – był to niewątpliwy twórczy przełom tej grupy.

26 lutego 2005 roku odbył się czwarty wernisaż grupy Fotum – „Perspektywy”. Eksponowane prace pokazują ogromną pasję i różnorodność spojrzenia na fotografowane obiekty. Walory artystyczne i poziom techniczny zdjęć oraz podejście do fotografii jako dyscypliny sztuki świadczy o dojrzałości i niezależności artystycznej wielu spośród uczestników wystawy. Dowodzi to również nieustannego postępu w odkrywaniu własnego stylu i upodobań zarówno tematycznych jak i estetycznych.

Zdjęcia można oglądać w Sali wystawowej TPZW w Wojniczu w każdą niedzielę od 10-13 do końca maja. Efekt wizualny ekspozycji został uzyskany za pomocą deformacji płaszczyzny prezentacyjnej.

Podczas wieloletniej nauki młodzi twórcy poza pracą w ciemni dokumentowali wydarzenia kulturalne w Gminie, oraz brali udział w wielu plenerach fotograficznych. Prace fotograficzne niektórych uczestników grupy zostały wyróżnione na pokonkursowych wystawach ogólnopolskich. Przez cały okres działalności grupy „Fotum” prowadzący pracownię Krzysztof Stós przekazywał uczestnikom swoje doświadczenia i wiedzę, którą nabył podczas wieloletniej praktyki. Wszystkie wystawy prezentowane przez Pracownię Fotografii Fotum zaaranżował plastyk Gminnego Ośrodka Kultury Tadeusz Apryjas.

Uczestnicy Pracowni Fotografii Fotum
więcej na stronie:
www.fotum.org